ستاری در نشست اقتصاد مقاومتی استان زنجان | نخبه ها
خدمات مرکز


ستاری در نشست اقتصاد مقاومتی استان زنجان
news-image


سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در بیست و دومین نشست فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان زنجان با بیان اینکه جوانان خلاق و نوآور زمینه ساز تحول اقتصادی استان و مبنای شکوفاشدن ظرفیت‌های بومی هستند، افزود: تلفیق توانمندی خلاقانه جوانان با ظرفیت بومی استان‌ها برای شکل گیری استارتاپ ها و کسب و کارهای دانش بنیان می تواند زمینه‌ساز رشد قابل توجه اقتصاد دانش بنیان شود.

ستاری با بیان اینکه اقتصاد دانش بنیان،  مبنای شکل گیری نوع جدیدی از پیوند میان دانشگاه ها و صنعت خواهد بود افزود: در گذشته دانشگاهی داشتیم که بر مبنای بوم و شرایط کشور ما شکل نگرفت و مبتنی بر یک مدل غیربومی و غربی بود.  بر همین اساس دانشگاه صنعت ما که نوآوری دانشگاه در آن رسوخ پیدا نکرده نیز بومی نیست.

وی ادامه داد : روح نوآوری باید در صنایع ما جاری شود و مهم ترین گام برای رسیدن به نوآوری این است که بدانیم نوآوری و فناوری آموختنی است و دانشگاه خلاق می تواند این نوآوری را به صنعت پیوند دهد.

رییس ستاد توسعه فرهنگ علم ، فناوری و اقتصاد دانش بنیان، با بیان این که صنایع بومی مانند فرش و صنایع خلاق فرهنگی از مهم ترین سرمایه های استان زنجان برای رشد یک اقتصاد دانش بنیان بر پایه خلاقیت جوانان استان است، اظهار کرد:  اقوام گوناگون در ادوار گذشته با توسعه صنایع فرهنگی و صنایع دستی خود عشق و همدلی خود را با عوامل دیگر ابراز کردند و در طول سالیان این صنایع به دلیل شکل گیری بر یک مبنای درست توانستند بقای خود را حفظ کنند.  اکنون راه تحول اقتصاد با رشد این صنایع و با به کار بسته شدن نوآوری جوانان تحصیل کرده هموار است.

ستاری تصریح کرد:  در این راه نقش دانشگاه‌ها در ایجاد رابطه دوطرفه میان دست یافته های علمی و دانشی با این صنایع، کلیدی است.

شکل گیری صنایع خلاق توسط بخش خصوصی تنها راه شکوفایی توانمندی جوانان استان ها

رییس بنیاد ملی نخبگان،  چاره تحول استان ها و ایجاد اشتغال برای جوانان بومی ایران بهره مندی از ظرفیت این صنایع  خوبی کار بستن خلاقیت و جوانان دانشگاهی بیان کرد و گفت: کارخانه‌های بدون نوآوری و ناسازگار با  محیط بومی استان ها و استخدام دولتی به عنوان تنها راهکار اشتغال جوانان سد راه بروز خلاقیت و نوآوری سرمایه‌های انسانی است و باید با شکل گیری صنایع خلاق و رقابت پذیر توسط بخش خصوصی، راه شکوفایی توانمندی جوانان استان ها هموار شود.

 به گفته ستاری، تحول استان ها با  فراهم کردن زیست بوم کارآفرینی و نوآوری  به منظور  شکل گیری استارتاپ ها و کسب و کارهای دانش بنیان  فارغ التحصیلان دانشگاهی ممکن می شود.

 و فناوری رئیس جمهوری مهمترین لازمه  پیگیری این محیط کسب و کار را رفع موانع نقش آفرینی بخش خصوصی در حوزه کسب و کار، سازگار شدن بدنه آموزش پایه با فرهنگ دانش بنیان و حرکت دانشگاه ها در مسیر پرورش کارآفرینان جوان دانست و گفت:  اگر محیط کسب و کار برای اشتغال و کار آفرینی جوانان فراهم باشد آنها می توانند با اعتماد به نفس شجاعت و انگیزه که دارند موانع را از پیش روی خود بردارند و ساختار را به گونه‌ای فیلم سازگار کنند که مسیر کسب و کار های استارتاپی و دانش بنیان آنان همراه شود.

منبع خبر:بنیاد ملی نخبگان

خبر های دیگر
news-image
مواجهه با گوسفند منجر به بیماری خودایمنی مولتیپل اسکلروز، ام اس می شود

در جدیدترین مطالعه، محققان دانشگاه اکستر کشف کردند که قرار گرفتن در معرض یک سم مشخصی که عمدتا در گوسفندان یافت می شود، ب ...


news-image
بوت‌کمپ اینترنت اشیا استانی می‌شود

زیست‌بوم اینترنت اشیا به عنوان یکی از ارکان تحقق تحول دیجیتال با کمبود نیروی متخصص در بخش های مختلف مواجهه است. نقصانی ک ...


news-image
نخستین بیواستارتاپ دانش‌آموزی شهر تهران برگزار شد

نخستین بیواستارتاپ دانش‌آموزی شهر تهران با حضور دانش‌آموزان نخبه مناطق 22 گانه شهر تهران و با حمایت ستاد توسعه زیست فناو ...