«استارتاپ» ابزار حل مشکلات کشور به وسیله مردم است | نخبه ها
خدمات مرکز


«استارتاپ» ابزار حل مشکلات کشور به وسیله مردم است
news-image


همانطور که در اقتصاد دانشبنیان ما با نهاده اصلی دانش و فناوری مواجه هستیم و چیزی که ارزش افزوده اصلی اقتصاد دانش بنیان است، فناوری است؛ در اقتصاد خلاق هم این خلاقیت جامعه بشری است که به شکوفایی اقتصاد کمک میکند و ارزشافزوده ایجاد میکند. پایه اصلی اقتصاد مقاومتی که درونزا و برونگرا، تاب آور در مقابل هجمههای بیرونی است را میتوان اقتصاد دانشبنیان و اقتصاد خلاق دانست.
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری طی سالهای گذشته با تاکید جدی مقام معظم رهبری و قانون مصوب مجلس شورای اسلامی با عنوان «قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان» بهعنوان نهاد اصلی و حامی شرکتهای دانشبنیان شناخته میشود.
اما در طول مسیر معاونت علمی در حمایت از شرکتهای دانشبنیان به چالشی برخورد. بسیاری از شرکتهایی که در عرصه صنایع فرهنگی و کسبوکارهای نوپا و استارتاپ ها در کشور فعالیت میکنند مشمول حمایت این قانون نمی شوند، علت این امر شکل تدوین قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان است.
شرکتهای دانشبنیان در این قانون به شرکتهایی اشاره دارد که دارای فناوریهای رده بالا یا اصطلاحا هایتک هستند که بهعنوان محصول آنها شناخته میشود. این محصولات پس از گذراندن فرآیند تحقیق و توسعه مستمر به دست آمده اند و همچنین در عمل بیش از 50 درصد فروش شرکت، مبتنی بر اظهارنامه مالیاتی، باید مبتنی بر فروش محصولات دانشبنیان باشد. با این تعریف و ضوابط بسیاری از شرکتهایی که در عرصه صنایع فرهنگی و کسبوکارهای نوپا و استارتاپ ها در کشور فعالیت میکنند بعنوان شرکت دانش بنیان احراز صلاحیت نمی شوند
 

منبع خبر: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

#استارتاپ

# اقتصاد دانش بنیان

خبر های دیگر
news-image
چراغ هایی که با زباله روشن می شوند

زباله منبع مهمی برای تولید انرژی محسوب می شود. پروژه های تولید برق از زباله علاوه بر تأمین نیاز برق


news-image
«سوخت پاک» از میلیونها تن ضایعات پلاستیکی به دست خواهدآمد

با توجه به اینکه هرچه جلو می رویم در استفاده از منابع طبیعی بیشتر محدود می شویم موضوع پسماند و بازیافت ضایعات نکته بسیا ...


news-image
بهینه سازی انرژی و تولید انرژی الکتریکی از امواج دریا

جهانگیر رومز خاکساری عضو موسسه حامی نوابغ جوان طرح بهینه سازی انرژی و تولید انرژی الکتریکی از امواج دریا و همچنین احداث ...