فناوری نانو در علم پزشکی | نخبه ها
خدمات مرکز


فناوری نانو در علم پزشکی
news-image


به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، فناوری نانو می‌تواند وضعیت سالمت نسلهای بعدی را متحول سازد. سه محدوده اصلی وجود دارد که فنــاوری نانو می‌تواند این انقلاب را ایجاد کند: تشخیص، درمان و پیشگیری که همیشه پیشگیری بهتر از درمان است.
دیدگاه آینده دستیابی به فناوریهایی اســت که در نهایت ســامت بشر را تضمین کند. مقالهی حاضر گوشــهای از کاربردهای فناوری نانو در پزشکی اســت. این مقاله سعی دارد فرصتهای تحقیقاتی در زمینه فناوری نانو در داروها را بیان کند.
البته این نکته نباید فراموش شــود که اکثر نانوداروها در مراحل اولیه کاربرد هستند و باید موانع بسیاری از سر راه آنها برداشته شود که این کار ممکن است سال‌ها و یا چند دهه زمان ببرد.
پیشرفت‌های علم و فناوری در چند دهه‌ی اخیر در علومی مثل پزشکی و ژنتیک آن‌چنان خارق‌العاده بوده که به‌عنوان انقلابی در علم به شــمار می‌آید
در این راستا بشر به‌تدریج توانســته با آغاز دخالت در سطوح عمیق‌تر طبیعت، موادی را خلــق کند که به طرز باورنکردنی کوچک هستند، این دیگر پیشرفت نیست، بلکه انقلابی در علم محسوب می‌شود.
فناوری نانو، فناوری کاربرد ذرات در ابعاد نانو ) یک میلیاردم متر(است که به ما امکان طراحی و ســاخت مواد جدیدی را می‌دهد که دارای خواص و کاربردهای جدیدی اســت.
یکی از شاخه‌های علمی که از این فناوری بهره فراوان برده، علم پزشکی است که در ساخت ابزار پزشکی، تشخیص و درمان بیماری‌ها، ساخت دارو و حتی پیشگیری از آنها کاربرد دارد.

منبع خبر: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

خبر های دیگر
news-image
نسل سوم سلول‌های خورشیدی در مسیر تجاری‌سازی قرار گرفت

پژوهشگران کشور قدم در مسیر افزایش استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر با تولید محصولی نواورانه گذاشته‌اند تا کارآمدترین راهکا ...


news-image
جاده هموار کار آفرینی

در یادداشتی به قلم پرویز کرمی؛ مشاور رئیس بنیاد ملی نخبگان آمده است: تحول به راه افتاده است، تحولی که خلاقیت و نوآوری اس ...


news-image
جشنـواره رصـدی زمستـانی برگزار شد

بنیاد نخبگان استان اصفهان با همکاری مرکز آموزش نجوم ادیب جشنـواره رصـدی