اقتصاد مبتنی بر محصولات زیستی محقق ‌می‌شود | نخبه ها
خدمات مرکز


اقتصاد مبتنی بر محصولات زیستی محقق ‌می‌شود
news-image


به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در اولویت های کاری سال جاری کارگروه اقتصاد زیستی ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری آمده است که این کارگروه در راستاي پیشبرد اهداف راهبردی ستاد توسعه زیست‌فناوری برای رشد و ارتقاء اقتصاد مبتنی بر محصولات و خدمات زیستی کشور، در چهارچوب سیاستها و راهبردهاي مصوب ستاد توسعه زیست‌فناوری و همسو با نقشه‌راه زیست فناوری کشور حرکت خواهد کرد.
در واقع اقتصاد زیستی به تمام فعالیتهای اقتصادی اشاره دارد که با تولید منابع زیستی تجدیدپذیر و تبدیل آن ها به غذا، محصولات با پایة زیستی و سوخت زیستی شروع می شوند. اقتصاد زیستی زنجیرة تأمین را در کشاورزی، جنگلداری، غذا، پالپ و کاغذ و بخشی از صنایع شیمیایی، زیست فناوری و انرژی مدیریت می کند
اقتصاد زیستی بر پایة اصول زیست پالایشگاه ها است که زیست توده، محصولات ناخواسته و محصولات جانبی و زائد را به جای سوخت های فسیلی به عنوان ماده خام مصرف می کنند. در اقتصاد زیستی هدف بهبود مصرف منابع و امنیت غذایی به کمک استفاده پایدار و کارآمد و اغلب بدون تولید زائدات از منابع تجدیدپذیر است
کارگروه اقتصاد زیستی ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی با توجه به اهمیت زیاد تحقق اقتصاد مبتنی بر محصولات زیستی، اقداماتی در نظر گرفته است که در سال جاری این اقدامات را به صورت جدی و مستمر پیگیری خواهد کرد.
آسیب شناسی و برنامه ریزی در جهت تکمیل تدوین استانداردهای مورد نیاز در رابطه با محصولات زیست فناوری با قابلیت ورود به بازار، تهیه بسته های مکانیزم حمایتی و تشویقی در حوزه حمایت از ورود محصولات حوزه فناوری زیستی به بازار ( یارانه های دولتی، اصلاح سیستم مالیاتی، ارائه تعرفه های دولتی)، طراحی شبکه مجازی اقتصاد زیستی و ای

به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در اولویت های کاری سال جاری کارگروه اقتصاد زیستی ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری آمده است که این کارگروه در راستاي پیشبرد اهداف راهبردی ستاد توسعه زیست‌فناوری برای رشد و ارتقاء اقتصاد مبتنی بر محصولات و خدمات زیستی کشور، در چهارچوب سیاستها و راهبردهاي مصوب ستاد توسعه زیست‌فناوری و همسو با نقشه‌راه زیست فناوری کشور حرکت خواهد کرد.
در واقع اقتصاد زیستی به تمام فعالیتهای اقتصادی اشاره دارد که با تولید منابع زیستی تجدیدپذیر و تبدیل آن ها به غذا، محصولات با پایة زیستی و سوخت زیستی شروع می شوند. اقتصاد زیستی زنجیرة تأمین را در کشاورزی، جنگلداری، غذا، پالپ و کاغذ و بخشی از صنایع شیمیایی، زیست فناوری و انرژی مدیریت می کند
اقتصاد زیستی بر پایة اصول زیست پالایشگاه ها است که زیست توده، محصولات ناخواسته و محصولات جانبی و زائد را به جای سوخت های فسیلی به عنوان ماده خام مصرف می کنند. در اقتصاد زیستی هدف بهبود مصرف منابع و امنیت غذایی به کمک استفاده پایدار و کارآمد و اغلب بدون تولید زائدات از منابع تجدیدپذیر است
کارگروه اقتصاد زیستی ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی با توجه به اهمیت زیاد تحقق اقتصاد مبتنی بر محصولات زیستی، اقداماتی در نظر گرفته است که در سال جاری این اقدامات را به صورت جدی و مستمر پیگیری خواهد کرد.
آسیب شناسی و برنامه ریزی در جهت تکمیل تدوین استانداردهای مورد نیاز در رابطه با محصولات زیست فناوری با قابلیت ورود به بازار، تهیه بسته های مکانیزم حمایتی و تشویقی در حوزه حمایت از ورود محصولات حوزه فناوری زیستی به بازار ( یارانه های دولتی، اصلاح سیستم مالیاتی، ارائه تعرفه های دولتی)، طراحی شبکه مجازی اقتصاد زیستی و ایجاد زیرساخت های اطلاعاتی از محصولات زیست فناوری دنیا، راهکارهای استفاده از ظرفیتهای بین‌المللی برای توسعه اقتصاد زیستی و صادرات محصولات جدید و موجود مربوطه (با هماهنگی با کارگروه صادرات جهت رفع نواقص احتمالی)، مطالعه در خصوص شناسایی حوزههای جدید قابل ورود در حوزه زیست فناوری و غیره از اقداماتی است که در این کارگروه پیگیری خواهد شد.

جاد زیرساخت های اطلاعاتی از محصولات زیست فناوری دنیا، راهکارهای استفاده از ظرفیتهای بین‌المللی برای توسعه اقتصاد زیستی و صادرات محصولات جدید و موجود مربوطه (با هماهنگی با کارگروه صادرات جهت رفع نواقص احتمالی)، مطالعه در خصوص شناسایی حوزههای جدید قابل ورود در حوزه زیست فناوری و غیره از اقداماتی است که در این کارگروه پیگیری خواهد شد.

منبع خبر: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

خبر های دیگر
news-image
تشخیص علل ژنتیکی بروز ناشنوایی در ایرانی‌ها

محققان کشور با انجام طرحی پژوهشی علل ژنتیکی بروز ناشنوایی در ده خانواده مبتلا با استفاده از توالی یابی اگزوم را بررسی کر ...


news-image
خانه های اکولوژیک با استفاده از منابع و مواد بازیافتی ساخته می شوند

امروزه بیش از ۷.۶ میلیارد نفر روی زمین زندگی می کنند که تعداد آنها تا سال ۲۰۵۰ به حدود ۹.۷ میلیارد نفر افزایش می یابد.


news-image
صادرات محصول‌های فناورانه ایرانی به خاور دور تسهیل می‌شود

امروزه مناطق آزاد به عنوان پدیده ای فراگیر و ابزاری برای تحقق استراتژی های توسعه برون نگر با تاکید بر سیاست توسعه صادرات ...