نیشکر اصلاح ژنتیکی شده منبع جدید تولید سوخت زیستی | نخبه ها
خدمات مرکز


نیشکر اصلاح ژنتیکی شده منبع جدید تولید سوخت زیستی
news-image


محققان طی انجام یک پژوهش جدید دریافتند که با اعمال تغییرات ژنتیکی در نیشکر می توان در برگ و ساقه آن روغن و سوخت زیستی تولید کرد.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، این گیاهان اصلاح شده همچنین شکر بیشتری تولید می کنند که از این شکر برای تولید اتانول کاربرد دارد.
پیش بینی می شـود کـه این محصولات دو منظـوره، بیش از پنج برابر در هـر جریب نسبت به دانه های سویا و دو برابر بیشتر از ذرت سودآور باشند. محققان دانشـگاه ایلینویز با اسـتفاده از یک آبمیوه گیری، حدود 90 درصد از قند و 60 درصد از روغن گیاه را استخراج کردند.
مایع به دست آمده برای تولید اتانول تخمیر و بعد از آن به حلالهای آلی برای بازیابی روغن آغشته شد. این تیم روش مورد استفاده خود را برای جدا کردن روغن و شکر به ثبت رسانده است.
میزان روغن به دست آمده از این گیاهان اصلاح ژنتیکی شده، 67 درصد بیشتر از نیشکر معمولی و اصلاح نشده است.

منبع خبر:معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری

خبر های دیگر
news-image
پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان با بورس ایده

بازاردارایی فکری فرابورس ایران (بورس ایده) با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در نظر دارد ایده‌های فناورانه و هم ...


news-image
دستیابی به دانش کاشت آرایه‌های الکترودی در موجودات زنده

با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی محقق می‌شود


news-image
حمایت شرکت‌های دانش‌بنیان برای حضور در فن‌بازار حوزه انرژی

همزمان با نخستین همایش بین‌المللی دانشگاه سبز زمینه حضور شرکت‌های فناور و