از قافله علوم شناختی عقب نمانده‌ایم | نخبه ها
خدمات مرکز


از قافله علوم شناختی عقب نمانده‌ایم
news-image


با این وجود رشته های مختلف علمی در حالی از هم جدا شدند که پدیده های عالم یکپارچه و در هم تنیده است. به همین دلیل امروزه از مطالعات میان رشته ای و فرارشته ای برای شناسایی پدیده های هستی و رویدادهای جاری استفاده می شود و دانشمندان در تلاشند مجددا با ترکیب رشته های مختلف به وحدت و یکپارچکی علم بازگردند.  بر این اساس، اخیراً حوزه های میان رشته ای در تعامل رشته های مختلف با هم در تلاشند تا پدیده های هستی از جمله مغز و ذهن انسان را بهتر بشناسند. بدین ترتیب، علوم شناختی از جایگاه ویژه ای برخوردار است؛ چرا که مقدمه آن شناخت ذهن و مغز خود اوست که فرماندهی تفکر و رفتارهای این اشرف مخلوقات را بر عهده دارد.
با توجه به اهمیت علوم شناختی، امروزه در کشورهای پیشرو یکی از بیشترین سرمایه گذار ی های علمی در این بخش صورت  می گیرد و کشورها در تلاشند تا با پیشتازی خود در شناخت ذهن و مغز انسان و توسعه فناور ی های شناختی برای تاثیرگذاری بر کارکردهای شناختی انسان و تقویت آن، برتری خود را در میان کشورهای دنیا به اثبات برسانند. این در حالی است که دستاوردهای علوم شناختی به طور مستقیم و غیر مستقیم می تواند بر زندگی عموم مردم تاثیر بگذارد و کیفیت آن را ارتقاء دهد. کشور عزیز ما ایران نیز از این قافله عقب نمانده است و علوم شناختی را به عنوان اولویت الف در نقشه جامع علمی کشور مشخص کرده، با تشکیل ستاد توسعه علوم و فناور یهای شناختی پیشرفت این حوزه در کشور را با جدیت پیگیری  می کند.
در سالی که گذشت نقاط ضعف و قوت کشور در حوزه علوم شناختی توسط کارشناسان شناسایی شد و بر این اساس اولویت هایی  برای فعالیت های آموزشی و پژوهشی ستاد در نظر گرفته شد تا با تمرکز بر آن پیشرفت این حوزه در کشور با قدرت بیشتری ادامه یابد. سنجش و پایش شناختی، بازتوانی و تقویت توانایی های شناختی، توسعه آموزش و پرورش شناختی، توسعه ابزارها و فناور یهای سنجش و معالجه اختلالات شناختی، گسترش علوم و فناور ی های شناختی به سایر حوز ه های علمی و توسعه پدافند شناختی در برابر تهدیدات امنیت ملی پنج حوزه اولویت دار ستاد در سال گذشته بود که بحمدالله با همکاری متخصصان این حوزه در سطح ملی، نتایج مطلوبی را در برداشت که در گزارش حاضر تشریح شده است.

منبع خبر: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

خبر های دیگر
news-image
استفاده از توانمندی‌های داخلی برای توسعه بخش بالگرد تجاری

یکی از اولویت های تعیین شده در کارگروه بالگرد تجاری، تعیین راهبردهای کارگروه برای بهره‌گیری حداکثری از توانمندی‌های صنعت ...


news-image
انجام تحقیقات پیش‌بالینی با تجهیزات دانش‌بنیان ساخت داخل

رییس آزمایشگاه پیش بالینی گفت: شاهد راه‌اندازی آزمایشگاهی هستیم که تمام تجهیزات آن ایرانی و ساخته شرکت های دانش بنیان اس ...


news-image
آی کیو بالا چه نشانه ای دارد؟

پژوهش‌های جدید نشان می‌دهند که افراد دارای ضریب هوشی بالا تحت تأثیر رفتارها و نظرات دیگران قرار نگرفته و کمتر از افراد د ...