مدیریت دریاچه ارومیه با مطالعه خاک‌های متاثر از نمک | نخبه ها
خدمات مرکز


مدیریت دریاچه ارومیه با مطالعه خاک‌های متاثر از نمک
news-image


به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، خاک های متاثر از نمک در بخش‌‌هاي مختلف كشورمان ايران و از جمله در استان آذربايجان غربي وسعت بالايي دارند و بدليل مديريت‌‌هاي ناكارآمد وسعت آنها روز به روز در حال افزایش است. اين خاك‌ها داراي شرايط ويژه بوده و تغييرات مكاني و زماني در آنها داراي الگويي متفاوت از ديگر انواع شناخته‌شده‌ خاك است. بنابراین نفوذ آب به اين خاك ها متفاوت از ساير انواع خاك هاست. داده‌‌هاي نفوذ آب به خاك براي دستيابي به مديريت صحيح بهسازی خاک، آبياري، ذخيره رطوبتي مطلوب خاک در مناطق خشك، عملكرد زراعي قابل قبول و سامانه‌‌ پايدار حفاظت، جلوگيري از فروسايي اراضي و منابع خاك و آب، طراحي سيستم‌هاي آبياري، مطالعات هيدرولوژي، مديريت منابع آب و حفاظت خاک و طراحي و اجراي پروژه‌‌هاي زهکشي و کنترل فرسايش خاک در حوضه‌‌هاي آبخيز و شبيه‌سازي حرکت آب و املاح ضروري است. با اين حال اين داده‌‌ها در منطقه بسيار اندك بوده و براي بيشتر بخش‌‌ها وجود ندارد. همچنين مكان‌يابي نقاط با نفوذپذيري كم و زياد در چنين مناطقي، مديريت اين‌گونه خاك‌ها را نيز راحت‌تر مي کند. بنابراین مطالعه كمّي نفوذ آب به خاك و بررسي تغييرات مكاني آن بويژه در خاك هاي متاثر از نمك منطقه بسيار ضروري است. در این راستا طرحی با عنوان " ارزيابي كمّي و پهنه‌‌بندی نفوذ آب به خاك هاي متاثر از نمك پيرامون درياچه اروميه" توسط محققان کشور و پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی انجام شد. با توجه به بحران فراگير خشكسالي و بويژه بحران بوجود آمده براي درياچه اروميه نتايج اين تحقيق در مديريت حوضه آبريز درياچه و افزايش تحويل آب به درياچه و همچنين مديريت بهينه مصرف آب در اين حوضه بسيار موثر است.

منبع خبر: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

خبر های دیگر
news-image
برنامه تصفیه فاضلاب کشورهای پیشرفته بومی‌سازی می‌شود

ستاد توسعه فناوری‌های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط‌زیست معاونت علمی از طرحی حمایت کرد که طی آن تصفیه فاضلاب در کشورهای پیش ...


news-image
روشی که می‌تواند جان میلیون‌ها نفر را نجات بدهد

دارپا به دنبال کاهش سرعت فرایند زیستی بدن انسان


news-image
ثبت نام نمایشگاه اینوتکس 2020 آغاز شد

ثبت نام در نمایشگاه اینوتکس 2020 در دهه اول اسفند ماه آغاز شد. نهمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری (اینوتکس 2020) ...