مدیریت دریاچه ارومیه با مطالعه خاک‌های متاثر از نمک | نخبه ها
خدمات مرکز


مدیریت دریاچه ارومیه با مطالعه خاک‌های متاثر از نمک
news-image


به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، خاک های متاثر از نمک در بخش‌‌هاي مختلف كشورمان ايران و از جمله در استان آذربايجان غربي وسعت بالايي دارند و بدليل مديريت‌‌هاي ناكارآمد وسعت آنها روز به روز در حال افزایش است. اين خاك‌ها داراي شرايط ويژه بوده و تغييرات مكاني و زماني در آنها داراي الگويي متفاوت از ديگر انواع شناخته‌شده‌ خاك است. بنابراین نفوذ آب به اين خاك ها متفاوت از ساير انواع خاك هاست. داده‌‌هاي نفوذ آب به خاك براي دستيابي به مديريت صحيح بهسازی خاک، آبياري، ذخيره رطوبتي مطلوب خاک در مناطق خشك، عملكرد زراعي قابل قبول و سامانه‌‌ پايدار حفاظت، جلوگيري از فروسايي اراضي و منابع خاك و آب، طراحي سيستم‌هاي آبياري، مطالعات هيدرولوژي، مديريت منابع آب و حفاظت خاک و طراحي و اجراي پروژه‌‌هاي زهکشي و کنترل فرسايش خاک در حوضه‌‌هاي آبخيز و شبيه‌سازي حرکت آب و املاح ضروري است. با اين حال اين داده‌‌ها در منطقه بسيار اندك بوده و براي بيشتر بخش‌‌ها وجود ندارد. همچنين مكان‌يابي نقاط با نفوذپذيري كم و زياد در چنين مناطقي، مديريت اين‌گونه خاك‌ها را نيز راحت‌تر مي کند. بنابراین مطالعه كمّي نفوذ آب به خاك و بررسي تغييرات مكاني آن بويژه در خاك هاي متاثر از نمك منطقه بسيار ضروري است. در این راستا طرحی با عنوان " ارزيابي كمّي و پهنه‌‌بندی نفوذ آب به خاك هاي متاثر از نمك پيرامون درياچه اروميه" توسط محققان کشور و پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی انجام شد. با توجه به بحران فراگير خشكسالي و بويژه بحران بوجود آمده براي درياچه اروميه نتايج اين تحقيق در مديريت حوضه آبريز درياچه و افزايش تحويل آب به درياچه و همچنين مديريت بهينه مصرف آب در اين حوضه بسيار موثر است.

منبع خبر: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

خبر های دیگر
news-image
کمیته جلبک ستاد توسعه زیست‌فناوری تشکیل شد

کمیته جلبک ذیل کارگروه زیست فناوری صنعتی ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری تشکیل شد.


news-image
پهپادهای ایرانی با برند ملی اوج می‌گیرند

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی، گفت: ستاد در تلاش است تا برای پهپادهای تولید شده در کش ...


news-image
جذب نور بیشتر با اضافه کردن قلع به هسته نانوذرات ژرمانیم

با افزدون قلع به هسته نانوذرات ژرمانیم، ساختار شبکه آن، ساختار شبکه پوشش سولفید کادمیوم را با شیوه‌ای بهتر مقایسه می‌کند ...