طراحي مفهومي سيستم اطلاعات بازاريابي انجام شد | نخبه ها
خدمات مرکز


طراحي مفهومي سيستم اطلاعات بازاريابي انجام شد
news-image


به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، اطلاعات مشتريان يکي از داراييهاي اساسي کسبوکارهاي امروزي است و پايه و اساس فعاليتهاي بازاريابي، توسعه محصولات جديد، ارائه پيشنهاد به مشتريان و وفادارسازي آنها محسوب ميشود. مديريت کردن نظاممند اين اطلاعات به سازمانها کمک خواهد کرد تا بتوانند فرايندهاي بازاريابي را با کارایی بالاتر و اثربخشانجام دهند. بررسي و مطالعه ادبيات حوزه سيستمهاي اطلاعات بازاريابي نشان ميدهد تا کنون چارچوب منسجمي براي اين دسته از سيستمهاي طلاعاتي ارائه نشده و محققان در گذشته تنها به ارائه تعاريفي کلي از مفهوم اين سيستمها بسنده کردهاند

بنابراين در پژوهشی محققان دانشگاه تهران با پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی با استفاده از روشهاي تحقيق کيفي و بر پايه تئوري سيستم اطلاعات بازاريابي ارائه شده توسط کاتلر، چارجوبي براي سيستم اطلاعات بازاريابي ارائه کردند. اين چارچوب به روشني مفاهيم نظري و نيازمنديهاي راهبردي بازاريابي را در 4 حوزه کارکردي مورد انتظار شامل سيستمهاي توصيهدهنده، تبليغاتي، حفظ مشتري، ايجاد و توسعه محصولات جديد پوشش می دهد. بهگونهاي که درک عميقی از يک طراحي مفهومي سيستم جامع اطلاعات بازاريابي حاصل شود. تا در مراحل بعدی با تکيه بر مطالعات انجام شده و چارچوب استخراج شده براي پيادهسازي سيستم مذکور در جهت تحقق اهداف بازاريابي اقدام کرد.

منبع خبر: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

خبر های دیگر
news-image
فاصله ما در «نانو» با کشورهای پیشرفته جهان زیاد نیست

معاون اوّل رئیس‌جمهور گفت: خوشبختانه فاصله کشورهای پیشرفته با ایران در بخش نانو فاصله چندان زیادی نیست و ما باید تلاش کن ...


news-image
نوپاهای فناوری‌های همگرا کسب و کار خود را توسعه می‌دهند

آشنایی با بازار برای توسعه کسب و کارهای نوپا مهم است، در حوزه فناوری‌های همگرا که بین‌رشته‌ای است این ضرورت بیشتر حس می‌ ...


news-image
نخستین داروی درمان میگرن در جهان معرفی شد

«میگرن کات» به‌عنوان نخستین داروی درمان میگرن در جهان به شکل دارویی اسپری بینی توسط شرکتی دانش‌بنیان