اتاق علم راه اندازی می شود | نخبه ها
خدمات مرکز


اتاق علم راه اندازی می شود
news-image


اتاق علم، اتاق رصد علم است. این مجموعه، با تفکر و نظرهای دانشمندان ایران و جهان، علمی را دنبال می‌کند که شکل‌دهنده تمدن‌های نوین و مؤثر در تولید ثروت و قدرت هوشمند است.

این اتاق، با هوش تحقیقاتی خود، پژوهش‌هایی را شناسایی و دنبال می‌کند که احتمال کسب جوایز برتر علمی جهان را دارند تا بدنه علمی و پژوهشی کشور بتواند از آن در جهت انجام تحقیقات مؤثر استفاده کند. افتخار این فعالیت و پژوهش‌ها، نشانه به اهتزاز درآمدن پرچم علم کشور است. در همین راستا و به‌منظور بررسی آینده علم در دنیا صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران، اتاقی باعنوان «اتاق علم» تشکیل داده است تا وضعیت علم و فناوری را در حوزه‌های مختلف جهان رصد کند. چرا که در دنیای پیشرفته و رقابتی امروز، کشورهای پیشتاز در علم با استفاده از ابزارهای بسیار پیچیده و دقیق، مسیر دانش و پژوهش‌ها را شناسایی می‌کنند. این امر منجر به تغییر بنیادین در درک بشر از جهان هستی و خلقت می‌شود و در معرفی فناوری‌های فوق مدرن برای آینده انسان ها اثرگذار است تا بتواند از این‌راه، جامعه دانشمندان و متخصصان خود را در تشویق و ترغیب به این نوع علوم و زمینههای پژوهشی فرامرزی و مرزشکن یاری کند.

همچنین علم امروز از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار است و این پیچیدگی‌ها از درهم‌تنیدگی علوم مختلف، ناشی می‌شود. مثال‌های متعددی در این زمینه وجود دارد مانند درهم‌تنیدگی علوم‌زیستی با علوم‌فیزیک، درهم‌تنیدگی علوم‌کامپیوتر و مخابرات با پدیده شگفت‌انگیز کوانتوم یا درهم‌تنیدگی علوم‌مغز و علوم شناختی با فناوری‌های پیشرفته پردازش سیگنال.

منبع خبر: سیناپرس

خبر های دیگر
news-image
میدان دادن به بخش خصوصی راهکار تولید فناوری از پژوهش‌های کاربردی

معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری گفت: شکوفایی خروجی نیروی انسانی در تولید فناوری با ایجاد محیط مساعد کسب و کار محقق می‌شو ...


news-image
امنیت ملی در فضای سایبری در سطح متوسطی قرار دارد

دبیر ستاد توسعه فناوری اطلاعات، ارتباطات و فضای مجازی معاونت علمی؛ خبر داد: بر اساس شاخص GCI منتشرشده از سوی اتحادیه بین ...


news-image
هوای خانه با لیزر تصفیه می‌شود

یک شرکت تولیدکننده لوازم خانگی پنکه‌ای ابداع کرده است که ضمن تشخیص