فضای سبز منهای آب لوله کشی | نخبه ها
خدمات مرکز


فضای سبز منهای آب لوله کشی
news-image


به گفته عباس سروش، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا، هم اکنون آب شرب در شهرها و روستاها توسط آب زیرزمینی و سطحی تامین می‌شود. به طور کلی در سطح کشور ۵۹.۵ درصد از مصارف آب شرب از آب های زیرزمینی و ۴۰.۵ درصد از آب سطحی تامین می‌شود. اگر این را به تفکیک شهر و روستا بگوییم در روستاها برداشت از آب سطحی بسیار کم است؛ به گونه‌ای که تنها ۱۳ درصد از آب سطحی برداشت می‌شود و از آب زیرزمینی ۸۷ درصد برداشت صورت می‌گیرد، اما در شهرها این عدد متفاوت است؛ چراکه میزان برداشت از آب‌های سطحی ۴۸ درصد و از آب‌های زیرزمینی ۵۲ درصد است.

وی افزود: هم اکنون ۴۴ درصد جمعیت کشور بدون تنش آبی، ۱۷.۱ درصد درمحدوده تنش آبی زرد، ۱۱ درصد در محدوده تنش نارنجی و ۲۷.۹ درصد نیز در وضعیت تنش آبی قرمز قرار دارند.

وی با اشاره به توزیع جمعیت در شهرهای مختلف، اظهار کرد: اگر بخواهیم این عدد را براساس تعداد شهرها بگوییم باید گفت تعداد شهرهایی که دارای تنش آبی هستند زیاد نیست چراکه ۷۱.۱ درصد از شهرها (به لحاظ تعداد) هیچ تنش آبی ندارند، اما شهرهایی که دارای تنش آبی هستند جمعیت آنها به گونه‌ای است که ۶۶ درصد جمعیت شهرها را تشکیل می‌دهند.

منبع خبر: سیناپرس

خبر های دیگر
news-image
طراحی و ساخت کارت مبدل همه منظوره

با حمایت سازمان بسیج علمی استان اصفهان محقق شد


news-image
دومین کنگره بین المللی پزشکی شخصی ایران برگزار می شود

دومین کنگره بین المللی پزشکی شخصی ایران با محوریت سرطان در تاریخ 23 تا 25 دی 96


news-image
ویلچری هوشمند برای جلوگیری از زخم بستر

افراد معلولی که مجبور به استفاده از ویلچر هستند، با چالش های مختلفی مواجه هستند. یکی از این چالش ها زخم بستر است که به ع ...