مگاپارك تحقیقات و فناوري هوایی را بشناسیم | نخبه ها
خدمات مرکز


مگاپارك تحقیقات و فناوري هوایی را بشناسیم
news-image


از آنجا که صنعت هوایی به صورت شبکه ای از شرکت هاي دانش بنیان، شرکت هاي ساخت و تولید و همچنین بازرگانی است و یک شرکت به تنهایی در این عرصه فعالیت نمی کند لذا براي حرکت به سمت طراحی درست نقشه راه و پیشرفت در این صنعت در کشور نیاز به طراحی شبکه ای از شرکت هاي دانش بنیان، پارك هاي علم و فناوري، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی داخلی و خارجی، شبکه بازرگانی و موسسات مالی داریم. 
به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مگاپارك تحقیقات و فناوري هوایی شبکه ای از بازیگران را گردهم می آورد. مهم ترین نقش مگاپارك یکپارچگی بین مراکز مختلف و تضمین عملکرد زیرسامانه ها و سامانه هاي طراحی شده است و به عبارت دیگر مگاپارك یک سیستم یکپارچه کننده مجازي است. 
این مگاپارك داراي ستادي کوچک، چابک و متشکل از نیروي انسانی حرفه ای و مبتنی بر IT و هوشمند است، لذا مگاپارك را می توان این گونه تعریف کرد: "مگاپارك تحقیقات و فناوري هوایی شبکه ای بزرگ و هوشمند از بازیگران مختلف چون صنایع بزرگ، شرکتهاي دانش بنیان، پارك هاي علم و فناوري، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی داخلی و خارجی، شبکه بازرگانی و موسسات مالی با ستادي کوچک، چابک و حرفه ای با هدف توسعه و پیشرفت در صنعت هوایی است".
در مرحله اول در طراحی مگاپارك تمرکز بر داخل کشور معطوف است و در بلند مدت این شبکه به صورت شبکه ای بین المللی طراحی خواهد شد. در بعد داخلی مگاپارك شبکه ای از پارك ها، شرکت هاي صنعتی و دانشگاه ها و موسسات مالی و بازرگانی را ایجاد می کند و در بعد خارجی این مگاپارك به برقراري ارتباط بین شبکه داخلی جمهوري اسلامی ایران با شبکه بین المللی پرداخته و مشارکت هاي بین المللی بین
بازیگران ایرانی و کشورهایی مانند هند، چین، روسیه، مالزي و اندونزي را بر قرار می کند.
این شبکه نوآوري از آن جهت مگاپارك نام گذاری شده است که در آن شبکه ای از پارك هاي مختلف و دانشگاه هاي مختلف در کنار هم فعالیت می کنند. چون از یک جهت این مگاپارك از طرف صنعت طراحی شده و پاسخگوي مستقیم نیازهاي صنعت است پس فناوري است و از طرف دیگر باید نیازها و فناوريهاي آینده هوایی که جزء سیستم هاي محصولات پیچیده و فناوري هاي نوین است را رصد و طراحی کند پس تحقیقاتی نیز هست به همین دلیل نام تحقیقات و فناوري نیز بر روی آن نهاده شده است.

منبع خبر:معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری

خبر های دیگر
news-image
حسگری که علائم حیاتی نوزاد در خواب را رصد می کند

محققان گجتی ساخته اند که با کمک یک حسگر مایع علائم حیاتی نوزاد را در خواب رصد می کند


news-image
ساخت بومی انواع قطعات و تجهیزات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

یک شرکت دانش بنیان در کشور به کمک متخصصان داخلی و همت ایرانی آمادگی تولید و تامین قطعات، تجهیزات و ملزومات صنایع نفت، گا ...


news-image
بیست هزار شغل از طریق توسعه اشتغال خانگی توسط جهاد دانشگاهی ایجاد می‌شود

معاون هماهنگی و امور مجلس جهاد دانشگاهی کشور اعلام کرد: توسعه اشتغال خانگی