مگاپارك تحقیقات و فناوري هوایی را بشناسیم | نخبه ها
خدمات مرکز


مگاپارك تحقیقات و فناوري هوایی را بشناسیم
news-image


از آنجا که صنعت هوایی به صورت شبکه ای از شرکت هاي دانش بنیان، شرکت هاي ساخت و تولید و همچنین بازرگانی است و یک شرکت به تنهایی در این عرصه فعالیت نمی کند لذا براي حرکت به سمت طراحی درست نقشه راه و پیشرفت در این صنعت در کشور نیاز به طراحی شبکه ای از شرکت هاي دانش بنیان، پارك هاي علم و فناوري، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی داخلی و خارجی، شبکه بازرگانی و موسسات مالی داریم. 
به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مگاپارك تحقیقات و فناوري هوایی شبکه ای از بازیگران را گردهم می آورد. مهم ترین نقش مگاپارك یکپارچگی بین مراکز مختلف و تضمین عملکرد زیرسامانه ها و سامانه هاي طراحی شده است و به عبارت دیگر مگاپارك یک سیستم یکپارچه کننده مجازي است. 
این مگاپارك داراي ستادي کوچک، چابک و متشکل از نیروي انسانی حرفه ای و مبتنی بر IT و هوشمند است، لذا مگاپارك را می توان این گونه تعریف کرد: "مگاپارك تحقیقات و فناوري هوایی شبکه ای بزرگ و هوشمند از بازیگران مختلف چون صنایع بزرگ، شرکتهاي دانش بنیان، پارك هاي علم و فناوري، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی داخلی و خارجی، شبکه بازرگانی و موسسات مالی با ستادي کوچک، چابک و حرفه ای با هدف توسعه و پیشرفت در صنعت هوایی است".
در مرحله اول در طراحی مگاپارك تمرکز بر داخل کشور معطوف است و در بلند مدت این شبکه به صورت شبکه ای بین المللی طراحی خواهد شد. در بعد داخلی مگاپارك شبکه ای از پارك ها، شرکت هاي صنعتی و دانشگاه ها و موسسات مالی و بازرگانی را ایجاد می کند و در بعد خارجی این مگاپارك به برقراري ارتباط بین شبکه داخلی جمهوري اسلامی ایران با شبکه بین المللی پرداخته و مشارکت هاي بین المللی بین
بازیگران ایرانی و کشورهایی مانند هند، چین، روسیه، مالزي و اندونزي را بر قرار می کند.
این شبکه نوآوري از آن جهت مگاپارك نام گذاری شده است که در آن شبکه ای از پارك هاي مختلف و دانشگاه هاي مختلف در کنار هم فعالیت می کنند. چون از یک جهت این مگاپارك از طرف صنعت طراحی شده و پاسخگوي مستقیم نیازهاي صنعت است پس فناوري است و از طرف دیگر باید نیازها و فناوريهاي آینده هوایی که جزء سیستم هاي محصولات پیچیده و فناوري هاي نوین است را رصد و طراحی کند پس تحقیقاتی نیز هست به همین دلیل نام تحقیقات و فناوري نیز بر روی آن نهاده شده است.

منبع خبر:معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری

خبر های دیگر
news-image
پروژه‌های ساخت ماهواره‌های بومی پیشرفت کرده است

رئیس سازمان فضایی ایران پس از بازدید از برخی از پروژه‌های طراحی و ساخت ماهواره‌های بومی، از پیشرفت مناسب پروژه‌های ساخت ...


news-image
معاون نوآوری و تجاری‌سازی فناوری معاونت علمی و فناوری منصوب شد

معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری با صدور حکمی معاون نوآوری و تجاری‌سازی معاونت علمی و فناوری را منصوب کرد.


news-image
درمان زخم بستر با پلاسمای هلیوم

محققین ایرانی، در مطالعه‌ای علمی پژوهشی که نتایج آن را در نشریه‌ای از نشریات علمی جهاد دانشگاهی به چاپ رسانده‌اند، موفق ...