استاندارد در حوزه کشاورزي محیط‌زیست و تجهیزات زیست‌فناوري ارتقا می‌یابد | نخبه ها
خدمات مرکز


استاندارد در حوزه کشاورزي محیط‌زیست و تجهیزات زیست‌فناوري ارتقا می‌یابد
news-imageکمیته استاندارد کارگروه اقتصاد زیستی ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی تعریف و ارتقای استاندارد در حوزه کشاورزي محیط‌زیست و تجهیزات زیست‌فناوري را در اولویت اقدامات خود قرار داده است.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، کمیته استاندارد کارگروه اقتصاد زیستی به منظور پیشبرد اهداف این کارگروه در حوزه استانداردسازي تشکیل شده است. 
این کمیته با بهره گیري از مطالعات صورت گرفته در کارگروه در زمینه استانداردهاي حوزه زیست فناوري و مطالعه نگاشت نهادي زیست فناوري در کشور مدل جامعی را برای تسهیل تدوین استانداردها در بخشهایی از حوزه زیست فناوري که در کشور رشد کافی را داشته اند که شامل سه بخش زیست فناوري کشاورزي، زیست فناوري محیط زیست و تجهیزات زیست فناوري می شود را طراحی کرده است. 
براي این منظور کمیته استاندارد کارگروه اقتصاد زیستی ستاد توسعه زیست‌فناوری در هر بخش، مدل پیشنهادي با عناصر زیر تعریف کرده است که شامل ارگانهاي دولتی سیاستگذار، خبرگان، کمیته متناظر در ستاد زیست فناوري و شرکت هاي بخش خصوصی می شود.

منبع خبر:معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری

خبر های دیگر
news-image
اعتیاد منجر به کاهش قدرت تصمیم گیری می شود

مجری یک طرح تحقیقاتی در باره اعتیاد با اشاره به تاثیر اعتیاد به مورفین و روند ترک آن بر جنبه های شناختی تصمیم گیری در مد ...


news-image
همنشینی ماه و کیوان

دبیر انجمن نجوم آماتوری ایران گفت: در شامگاه امشب یکشنبه ۲۰ آبان، پدیده همنشینی ماه و سیاره کیوان رخ خواهد داد.


news-image
طراحی عایق های صوت آبگریز با فناوری نانو

محققان کشور موفق به طراحی عایق های صوت آبگریز با فناوری نانو شدند