تولید و تکثیر فناورانه نژاد‌های بز شیری در رویان | نخبه ها
خدمات مرکز


تولید و تکثیر فناورانه نژاد‌های بز شیری در رویان
news-image


با شبیه سازی بز مورسیا در پژوهشکده زیست فناوری رویان اصفهان،ایران به معدود کشورهای دست یافته به فناوری های نوین تولید‌مثل پیوست.
محققان پژوهشکده زیست فناوری رویان اصفهان پیش از این با بومی‌سازی فناوری‌های نوین تولید‌مثل موفق به شبیه سازی بز از نژادسانن و آلپاین شده بودند. مورسیا گرانادا نژاد بومی جنوب شرقی اسپانیا است. این نژاد از بزهای اسپانیا به دلیل سهولت پرورش، مقاوم به آب و هوای گرم و خشک، تحمل مناسب شرایط نامساعد،چند قلوزایی و تولید شیر عالی مورد توجه قرار گرفته اند.

رییس پژوهشکده زیست فناوری رویان اصفهان درخصوص شبیه‌سازی این بز گفت: متخصصان این پژوهشکده با استفاده از شبيه‌سازي بز مورسیای اسپانیا از تخمدان و لقاح مصنوعی سلول بنیادی سه رأس بز از آن نژاد را با استفاده از تجارب قبلی و پس از ۹ ماه تولید کردند.

وی تاکیدکرد:  دراین روش تخمک نژاد بومی جنوب شرقی اسپانیا در آزمایشگاه بالغ سازی و سلول های مورد نظر نژاد مورسیا به درون تخمک های بالغ انتقال داده می شود.

دکتر محمد حسین نصر اصفهانی این بز را جز نژادهای گران قیمت جهان دانست و خاطرنشان کرد: بز مورسیا قادراست ، روزانه دو تا سه کیلوگرم شیر با چربی پنج و هفت دهم درصد و کیفیت بالا تولید کند. وزن زنده بز ماده مورسیا حدود 30 تا 50 کیلوگرم و وزن زنده بز نر حدود 50 تا 60کیلوگرم است.

منبع خبر:سیناپرس

خبر های دیگر
news-image
یک فراخوان برای همه با کمک زیست‌بوم فناوری و نوآوری کرونا را شکست می‌دهیم

دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان گفت: «با کمک زیست بوم فناوری و نوآوری کرونا را شکست می‌دهیم» عنوان فراخوانی است که ...


news-image
درمان‌های مکمل مبتنی بر ایمنی درمانی به مقابله با سرطان کمک می‌کند

از آن جایی که که روش‌های ایمنی درمانی در حال به دست آوردن سهم بیشتری از داروهای سرطانی هستند، محققان برای یافتن بهترین ر ...


news-image
امروز ماهواره مخابراتی دیگری را به فضا پرتاب می گردد

شرکت فضایی اسپیس ایکس امروز ماهواره مخابراتی دیگری را به فضا پرتاب می کند.