تولید و تکثیر فناورانه نژاد‌های بز شیری در رویان | نخبه ها
خدمات مرکز


تولید و تکثیر فناورانه نژاد‌های بز شیری در رویان
news-image


با شبیه سازی بز مورسیا در پژوهشکده زیست فناوری رویان اصفهان،ایران به معدود کشورهای دست یافته به فناوری های نوین تولید‌مثل پیوست.
محققان پژوهشکده زیست فناوری رویان اصفهان پیش از این با بومی‌سازی فناوری‌های نوین تولید‌مثل موفق به شبیه سازی بز از نژادسانن و آلپاین شده بودند. مورسیا گرانادا نژاد بومی جنوب شرقی اسپانیا است. این نژاد از بزهای اسپانیا به دلیل سهولت پرورش، مقاوم به آب و هوای گرم و خشک، تحمل مناسب شرایط نامساعد،چند قلوزایی و تولید شیر عالی مورد توجه قرار گرفته اند.

رییس پژوهشکده زیست فناوری رویان اصفهان درخصوص شبیه‌سازی این بز گفت: متخصصان این پژوهشکده با استفاده از شبيه‌سازي بز مورسیای اسپانیا از تخمدان و لقاح مصنوعی سلول بنیادی سه رأس بز از آن نژاد را با استفاده از تجارب قبلی و پس از ۹ ماه تولید کردند.

وی تاکیدکرد:  دراین روش تخمک نژاد بومی جنوب شرقی اسپانیا در آزمایشگاه بالغ سازی و سلول های مورد نظر نژاد مورسیا به درون تخمک های بالغ انتقال داده می شود.

دکتر محمد حسین نصر اصفهانی این بز را جز نژادهای گران قیمت جهان دانست و خاطرنشان کرد: بز مورسیا قادراست ، روزانه دو تا سه کیلوگرم شیر با چربی پنج و هفت دهم درصد و کیفیت بالا تولید کند. وزن زنده بز ماده مورسیا حدود 30 تا 50 کیلوگرم و وزن زنده بز نر حدود 50 تا 60کیلوگرم است.

منبع خبر:سیناپرس

خبر های دیگر
news-image
افزايش راندمان و پتانسيل بيوگاز از ضایعات کشاورزی محقق شد

" پیش فرآوری برای بهبود توليد بيوگاز از ضایعات کشاورزی " عنوان پژوهشی است که توسط پژوهشگران کشور انجام شده است که افزایش ...


news-image
«رویداد خلق ایده» برگزار شد

«رویداد خلق ایده» به‌منظور خلق، پرورش و ارائه ایده‌هایی سینمایی با حمایت ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت‌ساز معاونت علم ...


news-image
ثبت محصولات جشنواره ملی پرواز آزاد ایران در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

طرح محصولات جشنواره ملی پرواز آزاد ایران(جمپا) در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به ثبت رسید.