خدمات مرکز


مقالات

ارزیابی و مدل‌سازی اثر برخورد عرشه پل با کلید برشی در رفتار لرزه‌ای پل

وندالیسم تخریب‌گرایان مبلمان شهری

تأثیر مسئولیت اجتماعی برند بر تمایل به خرید از برند با تبیین نقش ذهنیت مصرف کننده

شناسایی عناصر ارتباطی موسیقی بر اساس نظریه ارتباطی برلو

رابطه توزیع درآمد و رشد اقتصادی در ایران

بهینه‌سازی صفحات دریافت انرژی خورشیدی

تأثیر نوع خاک بر محتوای فرکانس زلزله‌ها

تهیه پد انسولین به‌منظور دریافت پوستی و مطالعه حیوانی و ارزیابی کنتیکی آن

تحلیل اثرات رهبري معنوي بر میزان يادگيري سازماني در بین دبیران آموزش‌وپرورش شهر شیراز

پهباد آتش‌نشان مستقر درروی خودروی آتش‌نشانی

سیستم اطلاعات جغرافیایی موبایل جی ال اس و کاربرد آن در مدیریت مناطق نظامی

ارزیابی فعالیت ضد اکسیدانی و میزان ظرفیت تام فنلی عصاره متانولی سرشاخه های گل دار گیاه

قاچاق انسان با نگاهی به قوانین ایران و ایالات‌متحده آمریکا

بررسی تأثیر اعتماد ادراکی، امنیت ادراکی و حفاظت ادراکی از حریم خصوصی بر خرید آنلاین ،فروش اینترنتی شرکت مسافربری رویال سفر ایرانیان

بهینه‌سازی فرایند استخراج عصاره پوست هندوانه کوهی به روش سطح پاسخ