خدمات مرکز


مقالات

بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر فضای مجازی بر رضایت از والدی مادران نوزادان بستری در بخش‌های ویژه نوزادان

بررسی چلات‌کنندگی گشنیز در کاهش فلزات سنگین سرب و جیوه در چای سیاه شکسته

بررسی جامعه‌شناختی نماز در تمدن سازی نوین اسلامی با رویکرد آسیب شناسانه

بررسی ساخت ماشین امدادگر پوتان

شناخت، نحوه پیشگیری و کنترل بیماری مولتیپل اسکلروزیس ام اس

شهر هوشمند، ضرورت شهرهای قرن بیست و یک

مطالعه تصفیه پساب های حاوی آنتی‌بیوتیک توسط جاذب های معدنی

بهبود تهویه طبیعی در ساختمان به کمک پوسته ساختمان و کاهش مصرف انرژی

چالش ها و راهکارهای مقابله با پول‌شویی در بورس اوراق بهادار

بررسی اعتیاد و روش‌های درمان آن

بررسی تطبیقی هوشمند سازی در برنامه درسی کشورهای مالزی، استرالیا و فنلاند و ارائه الگویی برای ایران

بررسی سه دعای زرتشتی اَهونَور، اَشِم وهو و ینگهه هاتام

مطالعه و بررسی آموزش شهروندی و کیفیت زندگی شهروندان موردمطالعه شهر آران و بیدگل و کاشان

مقایسه داده‌های چند طیفی در شناسایی گوسان‌های مرتبط با کانی سازی روی با استفاده از روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی

بررسی همگرایی سه اصل به‌کارگیری سيستم انجام تجميعی پروژه و مدل‌سازی اطلاعات ساختمان و ساپ در صنعت ساخت