خدمات مرکز


مقالات

تکنولوژی نانو در صنعت تولید کابل و هادی‌های برق

ارائه یک روش تطبیقی جدید برای حفاظت ریز شبکه‌ها بدون استفاده از کانال های ارتباطی

عوامل مؤثر بر افزایش تولید توت‌فرنگی در گلخانه‌های کشت هیدروپونیک

بررسی ویژگی‌های ترابرد الکترونی در یک نانو ورقه بورفنی

بررسی رابطه‌ی بین هویت ملی و امید در میان دانشجویان و طلاب دختر در تهران

تجدید ارزیابی دارایی‌ها

بررسی و تعیین شاخص‌های انرژی برای تولید گوجه ‏فرنگی و ارائه راهکار برای توسعه کشاورزی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی ای اچ پی،مطالعه موردی ،شهرستان کنارک

تحلیل الاستوپلاستیک مخازن کروی جداره ضخیم ، اف جی ام ، تحت‌فشار داخلي و گرادیان دمایي با در نظر گرفتن خواص مواد وابسته به دما جی ام، اف

ارزیابی طرح مسکن مهر با توجه به معیارهای توسعه پایدار شهری منطقه موردمطالعه شهر سمنان

حذف فلزات سنگین از پساب‌های صنعتی با فناوری نانو

چاپار و چاپارخانه

امنیت اطلاعات در زندگی روزمره

خصوصی‌سازی و آثار آن به لحاظ ظهور شرکت‌های شبه‌دولتی در ایران

صفرتا صد سازه

بررسی خواص ساختاری نانو ذرات