خدمات مرکز


تهیه پد انسولین به‌منظور دریافت پوستی و مطالعه حیوانی و ارزیابی کنتیکی آن

چکیده: با توجه به مشکلات عدیده‌ای که درروند استفاده از انسولین(چه در زمان تزریق و چه شیوه‌های درمانی و....) وجود دارد، اگر بتوان فرمی از آن را تهیه نمود که بتوان به‌صورت خودکار سطح خونی از این ترکیب را درمان بیماران ایجاد نماید یک پیشرفت عظیم در علم و عمل دارورسانی به‌حساب می‌آید. لذا سعی شده با توجه به خصوصیات کنتیکی و دینامیکی این ترکیب(انسولین)، پدی از آن تهیه و ارزیابی مطالعات فاز1(مقدمات کنتیکی) آن در مدل حیوانی به اجرا درآید. بدین منظور لازم است اولاً انسولین از فرمی که به‌صورت معمول استفاده می‌شود به فرمی که قابل‌استفاده بر روی یک برچسب نانویی باشد تغییر کند و ثانیاً برچسبی که توان انتقال ماده‌ی انسولین تغییریافته را دارد تهیه‌شده و در کنار هم مورداستفاده قرار گیرند. نکته مهم دیگر در نگهداری و حمل‌ونقل آن است زیرا ماده انسولین تغییریافته نباید در اثر جابجایی و تکان خوردن در طی مدت‌زمان تاریخ‌مصرف خود کارایی لازم را از دست ندهد. آنچه بیشترین نوآوری در این طرح خواهد بود یافتن ماده دارویی خاص که قابلیت عبور از سطح خارجی پوست به درون مویرگ‌های زیر پوست را دارا باشند.این مواد عمدتاً در کرم‌ها و لوازم‌آرایشی و بهداشتی استفاده می‌شوند.

مقالات دیگر
بررسی و تعیین شاخص‌های انرژی برای تولید گوجه ‏فرنگی و ارائه راهکار برای توسعه کشاورزی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی ای اچ پی،مطالعه موردی ،شهرستان کنارک

شروین امینی ، هادی رونده


تأثیر اجرای برنامه ،سی بی آر ،ابتکارات جامعه محور، بر میزان خود کارآمدی مردم در روستای کوشک هزارشهرستان سپیدان از سال هشتاد و پنج لغایت سال نود و سه

راضیه وزیری ، فاطمه موثقی ، مریم عباسی ، فاطمه روحانیان


روش‌های نوین در صرفه‌جویی آب

آرش سقائی