خدمات مرکز


بهینه‌سازی صفحات دریافت انرژی خورشیدی

چکیده: استفاده از انرژی‌ها پاک و به‌علاوه ذخیره‌سازی آن در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه، دغدغه محسوب می‌شود و پیشرفت روزافزون انرژی پاک تأثیر بسزایی در عرضه و تقاضای آن داشته است. بدیهی است هرچقدر دامنه استفاده و بهینه‌سازی و بومی‌سازی انرژی‌های پاک گسترده‌تر شود، حرکت صنعتگران این عرصه بیشتر می‌شود. کشور ایران هم از این قاعده که پتانسیل استفاده از بیشتر انرژی‌های پاک را دارد، مستثنا نیست. یکی از مهم‌ترین انرژی‌های قابل‌دسترس بشر که جایگزین مناسبی برای سوخت‌های فسیلی است، انرژی خورشیدی است. ایران با داشتن مساحتی نسبتاً زیاد و دریافت حداکثری نور خورشید، جزء کشورهای پیشتاز این عرصه قرارگرفته است. همان‌طور که ذکر شد، دریافت انرژی و ذخیره آن به سهولت امکان‌پذیر نیست، اما این  به‌منزله برطرف نشدن ایرادات نیست. مساحت صفحات خورشیدی از مهم‌ترین ایرادات این انرژی پاک است، با استفاده از تکنیک‌های جدید ازجمله کم کردن مساحت آن با تکنیک هدایت فنون‌های نور و متمرکز کردن آن بر روی صفحات خورشیدی، امکان رفع بزرگ‌ترین مشکل نیروگاه‌های خورشیدی فراهم می‌شود. با کم شدن مساحت صفحات، طبعاً حفظ و نگهداری این نیروگاه‌ها، پایین آمده و تعریف جدیدی هم ازنظر مقرون‌به‌صرفه بودن و توان دریافت انرژی نسبت به مساحت کمتر به وجود می‌آید. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده از مطالعات و پژوهش فعالیت‌های کارگاهی، ساخت سازه‌های بسیار کوچک‌تر امکان‌پذیر است.

مقالات دیگر
تحلیل الاستوپلاستیک مخازن کروی جداره ضخیم ، اف جی ام ، تحت‌فشار داخلي و گرادیان دمایي با در نظر گرفتن خواص مواد وابسته به دما جی ام، اف

احمد امین زاده ، محمد خبوشانی


بررسی اثر تنظیم کنندههای رشد گیاهی بر القاء کالوس در گیاه مارچوبه افزایش راندمان القاء کالوس در گیاه مارچوبه با استفاده از تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی ،بهینه‌سازی القاء کالوس

زهرا پویان ، دکتر بهرام ملکی زنجانی


پهباد آتش‌نشان مستقر درروی خودروی آتش‌نشانی

حسام رضایی نوری ، محسن احمد خان بیگی