خدمات مرکز


وندالیسم تخریب‌گرایان مبلمان شهری

چکیده: این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر وندالیسم یا تخریب گرایی در مبلمان شهری می‌پردازد. در همین راستا پس از شناخت واژه وندالیسم به شناسایی عوامل تأثیرگذار در ایجاد حس تعلق شهروندان به مبلمان‌های شهری پرداخته‌شده. بی‌مسئولیتی نسبت به نگهداری و مراقبت از مبلمان شهری نتیجه عدم علاقه شهروندان به آن‌هاست که در این مقاله سعی شده دلایل آن شناسایی شود. عدم توجه به نیاز و از همه مهم‌تر فرهنگ شهروندان یک شهر که حتی ممکن است با توجه به مدت سکونت و تعلق‌خاطر به فضای زیست، برخوردهای متفاوتی با عناصر و تجهیزات شهر وجود داشته باشد و در صورت عدم پاسخگویی به آن‌ها و یا عدم آموزش فرهنگ استفاده از این عناصر، تخریب گرایی را به همراه خواهد داشت. که در حقیقت این امر در مقوله مبلمان شهری، طراحان و مسئولان شهری را با محدودیت زیادی مواجه ساخته است. به‌ویژه در برخی از مناطق که ازنظر جمعیتی دارای جمعیت مهاجرنشین بوده و تا حدودی تعلق‌خاطری نسبت به فضای شهری پیرامون خود و همچنین سایر مناطق شهرداری ندارند، که این امر نه‌تنها موجب تخریب عناصر مبلمان شهری و بلااستفاده کردن آن‌ها می‌شود بلکه تأثیر منفی زیادی در دید شهروندان بالأخص کودکان داشته و شاید دیگران را نیز به این امر تشویق نماید. با توجه به معضل تخریب گرایی شاید در انتخاب بعضی از مواد و مصالح در مبلمان شهری نتوان کاملاً زیبایی آن‌ها را تأمین کرد که همین امر در نازیبایی عناصر و تجهیزات شهری مؤثر بوده و برآشفتگی محیط‌های شهری، به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین معضلات شهرها دامن می‌زند. که باید سعی کرد میان این عوامل تعادل برقرار کرده و تا حد ممکن بتوان تخریب‌گری را کاهش داد.

مقالات دیگر
بررسی ساخت ماشین امدادگر پوتان

عبدالرضا فرخی کجور ، محمد فرخی کجور ،فرانک فرخی کجور


کاربردهایی دارویی میکروجلبک‌ها

صفورا طاطاری ، عبدالمحمد عابدیان کناری


مستند انیمیشن دیجیتالی، اعتماد تا باورپذیری

امیررضا پرهیزکار