خدمات مرکز


چالش ها و راهکارهای مقابله با پول‌شویی در بورس اوراق بهادار

چکیده: بورس اوراق بهادار به معنی یک بازار متشکل و رسمی سرمایه‌ای است که در آن خریدوفروش سهام شرکت‌ها یا اوراق قرضه دولتی، تحت ضوابط و قوانین و مقررات خاصی انجام می‌شود. عمليات پول‌شویی اثرات نامطلوب و زيانباري بر اقتصاد کشورها دارد که ازجمله آن‌ها می‌توان به اين موارد اشاره کرد: ‌گسترش فعاليت‌هاي مجرمانه زيرزميني در جامعه و تشويق فرا‌ر مالياتي در جامعه و... ایجاد می‌کند. هدف ما در این تحقیق پیدا کردن راهکارهایی برای مقابله با پول‌شویی است و روش این تحقیق از نوع کاربردی است و جامعه آماری تحقیق سازمان بورس اوراق بهادار بندرعباس و حجم نمونه 90 که بر اساس فرمول N بزرگ، تعیین شد. روش نمونه­گیری از نوع سرشماری می‌باشد و اصلاح ساختار نظام مالیاتی، عضویت در معاهدات پولی و مالی بین­المللی، سیاست کنترل و نظارت، اصلاح ساختار نظام بانکی، رونق اقتصادی، ارائه گزارش دقیق درباره پول‌شویی، بانام کردن حساب­های بی‌نام، پول‌های بدون پشتوانه و فاصله گرفتن از اقتصاد دولتی. به‌عنوان عواملی که در مبارزه با پول‌شویی بر اساس نظر خبرگان تأثیر دارد.

مقالات دیگر
ارائه یک روش تطبیقی جدید برای حفاظت ریز شبکه‌ها بدون استفاده از کانال های ارتباطی

کیوان الله مرادی ، عباس صابری نوقابی ، محسن فرشاد


ارزیابی فعالیت ضد اکسیدانی و میزان ظرفیت تام فنلی عصاره متانولی سرشاخه های گل دار گیاه

میلادعلی حسین زاده ، عبد الرسول حقیر ابراهیم آبادی ، حسین بتولی ، مهدی یعقوبی


شناسایی و تشخیص متن در تصاویر طبیعی

سانیا شیخ الاسلامی