خدمات مرکز


رگلاتورهای با افت ولتاژ کم و پاسخ فرکانسی مناسب

چکیده: با گسترش تکنولوژی الکترونیک، ادوات الکترونیکی ارزان‌قیمت و پرتابل عرضه‌شده‌اند .یک رگلاتور ولتاژ طوری طراحی می‌شود که علی‌رغم تغییرات ولتاژ ورودی و تغییرات در جریان بار همواره ولتاژ خروجی ثابتی ایجاد کند. رگلاتورLDO  یک رگلاتور ولتاژ خطی است که افت ولتاژ کمی ایجاد می‌کند. این نوع رگلاتورها مشخصاتی نظیر نویز کم و ساختارمداری ساده دارند که آن‌ها را برای استفاده در ادوات پرتابل مناسب می‌سازند. به دلیل اینکه مدارLDO  از مدارها یسوئیچینگ استفاده نمی‌کند بنابراین مزیت اصلی یک رگلاتورLDO  عملکرد تقریباً آرام و بی‌صدای آن است.در این پروژه یک رگلاتور با افت ولتاژ پایین(LDO) طراحی و شبیه‌سازی‌شده است. در رگلاتورهای LDO معمولی براي پایداري به  یک خازن بزرگ در خروجی نیاز است که در ساختار ارائه‌شده این خازن حذف‌شده است. چون این خازن بزرگ مهم‌ترین مشکل در مجتمع کردن رگلاتور است. به‌علاوه براي بهبود پاسخ زمانی رگلاتور نیز از یک مدار مشتق گیر در داخل رگلاتور استفاده‌شده است. همچنین براي رسیدن به پایداري در تمام حالات کاري رگلاتور،از روش جبران ساز يمیلر بهره گرفته‌شده است. این ساختار به از اين جریان خروجی صفر تا 50میلی‌آمپر و به از این خازن خروجی حداکثر تا 200 پیکو فاراد پایداراست. نتایج به‌دست‌آمده از شبیه‌سازی این ساختار در تکنولوژی 0.18μmنشان می‌دهد که ضریب حذف اثرات نامطلوب منبع تغذیه (PSRR) نیز در تمامی حالات مقدارمناسبی دارد.

مقالات دیگر
بررسی تجارت الکترونیکی

محمد جغتايي


شبيه سازي ميدان جريان سيالي و حرارتي محفظه آب يك موتور گاز طبيعي

كامران وفادار ينگجه ، ابوالفضل وفادار ينگجه


بررسی فعالیت ضد میکروبی ،ضد باکتریایی و ضد قارچی ، عصاره‌های رشته‌های سفید خیار دریایی، در چهار غلظت در خلیج چابهار، دریای عمان

فاطمه نعمت پور ، آرش شکوری