خدمات مرکز


رونمایی از دستاوردهای تحقیقاتی مرکز حامی نوابغ جوان

رونمایی از دستاوردهای تحقیقاتی مرکز حامی نوابغ جوان 

مقالات دیگر
ایجاد اختلال در اینترنت ماهوارهای داعش

سید مجتبی کاظمی


بررسی امنيت در پایگاه داده‌های غیر رابطه‌ای نواسکيوال مانگودیبی

هليا فخران


بررسی اعتیاد و روش‌های درمان آن

سید سجاد قاضوی دوزین