خدمات مرکز


بررسی ادبیات کودک و نوجوان بر اساس داستان کتاب دوزبانه نقاش نقاب زن

چکیده

 کودکان و نوجوانان به عنوان موجوداتی با حسهای لطیف و قشنگ  به زیبایی هنری نیاز دارند که عامل رشد ذهنی و پرورش روانشان شود. ادبیات داستانی زیبایی شناختی در کلام و زبان است. نویسنده و شاعر با تصویرهای خلاق ذهنشان کلمات  و واژه ها را به زیبایی کنار یکدیگر ترکیب می کنند و شعر و داستان را خلق می کنند.

در برخی از اثار، نویسنده و یا شاعر متن و تصویر را با هم ترکیب می کند و ارزش زیبایی انها از دو منشا ادبیات و تصویرگری مایه می گیرد. در یک کتاب تصویری خوب داستانی ،متن و روایت تصویری یکدیگر را کامل می کنند بطوری که خواننده بدون متن نمی تواند داستان را بفهمد ،تصویر ها فضاسازی و شخصیت سازی ها را تقویت می کنند.باید تصاویر در وضعیتی نمایش داده شوند تا کودک و نوجوان براحتی و سریع شناسایی کند وبرایش باور پذیر باشد.

کتاب نقاش نقاب زن ، داستانی با ساختار بلند همراه با تصویربرای کودک و نوجوان که  با زبانی روان , و استفاده از عنصر گفت و گو  است . درونمایه داستان اجتماعی و تربیتی است که به موضوع آرزوها ونگرانی ها و دغدغه های دختری  نوجوان  وخانواده اش در طبقه محروم میپردازد که با عشق و همکاری خانواده و نیک سرشتی و صبر و تلاش،  بر سختی ها فایق میشود  و به آرزوهایش میرسد.

یکی از مهمترین ویژگی های این کتاب دو زبانه بودن آن است می توان گفت این کتاب جزو نخستین رمانهای ایرانی است که به زبان انگلیسی ترجمه شده است، شناساندن فرهنگ وزبان فارسی به تمام دنیا واشنایی بچه های دنیا با زبان وفرهنگ بزرگ ایران وایرانیان است.

مقالات دیگر
بررسی جامعه‌شناختی نماز در تمدن سازی نوین اسلامی با رویکرد آسیب شناسانه

محسن فرهادي محلي ، منصوره زارع ، محمد اسماعیل اسفندیاری


شناخت، نحوه پیشگیری و کنترل بیماری مولتیپل اسکلروزیس ام اس

مهدی فتحعلیزاده


خصوصی‌سازی و آثار آن به لحاظ ظهور شرکت‌های شبه‌دولتی در ایران

عادله اسدی