خدمات مرکز


بررسی تطبیقي عدالت تكويني و تشريعي از دیدگاه قرآن و نهج‌البلاغه

 چکیده : عدالت یکی از اهداف مهم حکومت اسلامی ‌‌‌است که در قرآن، نهج‌البلاغه و احادیث و روایات اسلامی تأکید بسیاری بر اجرا و رعایت آن شده ‌‌‌است. عدالت يكي از مفاهيم باارزش قرآن است از آغاز خلقت تا ابد جايگاه ارزشي خود را نزد بشر حفظ كرده است و به خاطر ذات عدالت‌خواهانه آدمي كه ريشه در صفات پروردگار دارد انبياء الهي مبعوث شدند تا آدم سرگشته را به راه حق و برقراري عدل كه يكي از اصول اعتقادي واصلی‌ترین اهداف پيامبران بود بازگردانند.به گفته حضرت علی (ع)، عدل همان نظم‌‌‌ است یعنی هر چیزی را در جای خود قرار دادن و عدالت را يک تکليف و وظيفه الهي بلکه يک ناموس الهي می‌داند. در فرمایشات آن حضرت عدالت اجتماعي به‌صورت يک فلسفه و يا نظريه اجتماعي، سياسي و اقتصادي موردتوجه قرارگرفته است. در اين مقاله نگارنده با مروري بر منابع به بررسی تطبیقی عدالت از منظر قرآن و نهج‌البلاغه پرداخته است و سؤال اصلي اين مقاله عبارت است از اين كه آیا عدالت از منظر قرآن و نهج‌البلاغه به يك معنا و مفهوم است؟ و فرضيه در نظر گرفته‌شده اين است كه به نظر می‌رسد عدالت از منظر قرآن و نهج‌البلاغه به يك معنا و مفهوم است. اين مقاله به‌صورت مروري بر منابع موجود و با استفاده از بانک‌های اطلاعات و شبکه‌های رایانه‌ای، نرم‌افزارهای مرتبط و با روش تجزیه‌وتحلیل اطلاعات،‌ به‌صورت توصیفی- تحلیلی انجام‌شده است.و نتیجه‌ای که از مقاله حاضر به عمل آمد این‌که عدالت از منظر قرآن و نهج‌البلاغه یکی می‌باشد.

مقالات دیگر
طراحی بسته بندی خلاقانه برای زعفران بر پایه هویت و فرهنگ و هنر ایران

فاطمه مردان خوش نوا


بررسی ارتباط بین استرس شغلی با رضایت زناشویی در بین کارکنان بانک‌ها در شهرستان شاهرود

ساحل سلطانعلی


پهباد آتش‌نشان مستقر درروی خودروی آتش‌نشانی

حسام رضایی نوری ، محسن احمد خان بیگی