خدمات مرکز


ماشین‌کاری نوين با روش جت آب ساينده آ، دبلیو ،جی

چکيده: تحقيقات و پیشرفت‌های گوناگوني در دهه‌های اخير براي فهم علم برش با جت آب ساينده انجام‌شده است که در اينجا مکانيزم هاي اصلي برداشت ماده توسط اين روش توضيح داده می‌شود که بحث‌های بيشتر روي بسياري از جنبه‌های جت آب ساينده بعلاوه پردازش بعضي مواد ويژه مهندسي هست که اين معيارها اغلب تحت عنوان معيارهاي انجام برش يا کمیت‌های اجراي برش‌کاری شناخته می‌شوند که شامل نرخ برداشت ماده، مشخصات شکاف (شامل هندسه و شکل شيار) ، کيفيت سطح ماشین‌کاری شده، عمق برش (يا عمق نفوذ جت)، جنس نازل و ....  ازآنجاکه يک فاکتور اصلي دربرش توسط جت آب ساينده نيست و بيشتر مطالعات روي سايش نازل و طرح‌های نازل و جنس نازل براي کاهش نرخ سايش و نمايش دادن سايش نازل متمرکز است، تمرکز اين مقاله روي معيارهاي ديگر اجراي برش است .

مقالات دیگر
بررسی تنوع و روابط بین صفات زراعی و عملکرد دانه اینبرد لاین های گندم نان حاصل از تلاقی ارقام گاسپارد و خارچیا

سارا عابدینی ، قاسم محمدی نژاد


بررسی خودپرداز بیومتریک

محمد آزاد شلمزاری ، عباس پورعلیزاده


بررسی خواص ساختاری نانو ذرات

سکینه ییلاقی اشرفی ، احمد قلی زاده ،علی پهلوان