خدمات مرکز


تخت خواب ايستا ،جهت جلوگيري از پوكي استخوان، سنگ کلیه و مثانه در بيماران قطع نخاعي

چکیده: امروزه يكي از مشكلات اصلي كه جامعه پزشكي را دچار چالش كرده است  اختلالات نخاعي و بيماران قطع نخاع است.  اهميت ضایعات نخاعی ازآنجاکه بيش از 2100 نفر از جانبازان جنگ تحمیلی دچار ضایعات نخاعی هستند و با توجه به آمار بالای تصادفات و حوادث مختلف، برآورد می‌شود که بیش از 70000 نفر بیمار ضایعه نخاعی در کشور وجود داشته باشد. بی‌حرکتی طولانی‌مدت و عدم استفاده از اندام‌ها كه در بيماران قطع نخاعي ديده مي‌شود در طولانی‌مدت سبب می‌شود كه كلسيم از بافت‌های استخواني برداشت شود و دانسيته استخوان‌ها كاهش يابد. كاهش دانسيته استخوان‌ها سبب شکستگی‌های پاتولوژيك استخوان‌ها و همچنين موجب تحليل عضلات می‌شود، كه خود مشكلات متعدد ديگر براي بيمار قطع نخاعي به وجود می‌آورد

ارائه راه‌حل براي مشكل موجود: اينجانب با طراحي (وسيله جلوگيري كننده از پوكي استخوان ، سنگ کلیه و مثانه در بيماران قطع نخاعي)درصدد برآمدم كه مشكل فوق را تا حد امكان مرتفع سازم.  بيمار قطع نخاعي به‌راحتی روي اين وسيله قرار خواهد گرفت و سپس بعد از فيكس شدن بيمار از قسمت‌های طراحی‌شده، از وضعيت افقي (درازکش) به‌صورت عمودي (ايستا)درآمده و به‌وسیله پدال‌هایی كه در زير پاي بيمار قرار دارد پاهاي او را به حركت درخواهد آورد با اين عمل استخوان‌ها و اندام‌های بيمار تحت نيروي جاذبه دچار اعمال وزن مي‌شود. دقيقاً مانند حالتي كه بيمار ايستاده و يا در حال حركت مي باشد وزن بدن خود را تحمل می‌نماید. تحمل وزن بدن، خود عامل مهم و بازدارنده‌ای ازنظر برداشت كلسيم از استخوان‌ها مي باشد و از وارد شدن كلسيم درون خون و كليه و بروز سنگ‌های ادراري جلوگيري می‌نماید.

 

 

مقالات دیگر
باج افزارها

پویان زمانی


طراحی مدول وتلند جهت تصفیه آب خاکستری

زهرا رعیتی


تحلیل اثرات رهبري معنوي بر میزان يادگيري سازماني در بین دبیران آموزش‌وپرورش شهر شیراز

احسان حیدرنیا