خدمات مرکز


تخت خواب ايستا ،جهت جلوگيري از پوكي استخوان، سنگ کلیه و مثانه در بيماران قطع نخاعي

چکیده: امروزه يكي از مشكلات اصلي كه جامعه پزشكي را دچار چالش كرده است  اختلالات نخاعي و بيماران قطع نخاع است.  اهميت ضایعات نخاعی ازآنجاکه بيش از 2100 نفر از جانبازان جنگ تحمیلی دچار ضایعات نخاعی هستند و با توجه به آمار بالای تصادفات و حوادث مختلف، برآورد می‌شود که بیش از 70000 نفر بیمار ضایعه نخاعی در کشور وجود داشته باشد. بی‌حرکتی طولانی‌مدت و عدم استفاده از اندام‌ها كه در بيماران قطع نخاعي ديده مي‌شود در طولانی‌مدت سبب می‌شود كه كلسيم از بافت‌های استخواني برداشت شود و دانسيته استخوان‌ها كاهش يابد. كاهش دانسيته استخوان‌ها سبب شکستگی‌های پاتولوژيك استخوان‌ها و همچنين موجب تحليل عضلات می‌شود، كه خود مشكلات متعدد ديگر براي بيمار قطع نخاعي به وجود می‌آورد

ارائه راه‌حل براي مشكل موجود: اينجانب با طراحي (وسيله جلوگيري كننده از پوكي استخوان ، سنگ کلیه و مثانه در بيماران قطع نخاعي)درصدد برآمدم كه مشكل فوق را تا حد امكان مرتفع سازم.  بيمار قطع نخاعي به‌راحتی روي اين وسيله قرار خواهد گرفت و سپس بعد از فيكس شدن بيمار از قسمت‌های طراحی‌شده، از وضعيت افقي (درازکش) به‌صورت عمودي (ايستا)درآمده و به‌وسیله پدال‌هایی كه در زير پاي بيمار قرار دارد پاهاي او را به حركت درخواهد آورد با اين عمل استخوان‌ها و اندام‌های بيمار تحت نيروي جاذبه دچار اعمال وزن مي‌شود. دقيقاً مانند حالتي كه بيمار ايستاده و يا در حال حركت مي باشد وزن بدن خود را تحمل می‌نماید. تحمل وزن بدن، خود عامل مهم و بازدارنده‌ای ازنظر برداشت كلسيم از استخوان‌ها مي باشد و از وارد شدن كلسيم درون خون و كليه و بروز سنگ‌های ادراري جلوگيري می‌نماید.

 

 

مقالات دیگر
رونمایی از دستاوردهای تحقیقاتی مرکز حامی نوابغ جوان

چاپ آثار تحقیقاتی مرکز حامی نخبگان سال 95-96


بررسی اثر تنظیم کنندههای رشد گیاهی بر القاء کالوس در گیاه مارچوبه افزایش راندمان القاء کالوس در گیاه مارچوبه با استفاده از تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی ،بهینه‌سازی القاء کالوس

زهرا پویان ، دکتر بهرام ملکی زنجانی


زن در دوره سامانیان

فاطمه آبرون