خدمات مرکز


تدوین چارچوب طراحی مجموعه توریستی تفریحی با رویکرد معماری بومی گیلان نمونه موردی روستای ماسوله

چکیده: ماسوله در استان گیلان از جذابیت‌های متعدد و متنوعی برخوردار است که در ماه‌هایی از سال گردشگران متعددی را به خود جذب می‌نماید. اما نبود امکانات اولیه مناسب حضور گردشگران را به ساعات خاصی محدود کرده است. با توجه به ظرفیت‌های بالا و استعداد ماسوله می‌توان آن را به قطب گردشگری و جهانگردی گیلان تبدیل کرد. در حال حاضر تنها منبع درآمد مردم ماسوله از صنعت گردشگری است. ازاین‌رو با تأکید بر هویت و معماری بومی می‌توان به تقویت اقتصاد منطقه و ایجاد فرهنگ پایدار کمک نمود. پژوهش حاضر به دنبال تبیین عوامل مؤثر در معماری بومی و یافتن راهکارهایی جهت حفظ معنا و تعلق‌خاطر در فضا و تقویت صنعت گردشگری است. برونداد این مرحله، در قالب جمع بست پژوهش شامل چارچوبی دربردارنده راهبردهای مبتنی بر سه مؤلفه فرهنگ و معماری بومی، طبیعت‌گرایی و زیبایی‌شناختی است که بدین ترتیب شاید بتوان الگویی برای گفتمان زنده و رابطه بلا واسطه بین معماری و هویت ایرانی و تکنولوژی پدید آورد.

مقالات دیگر
ارزیابی فعالیت ضد اکسیدانی و میزان ظرفیت تام فنلی عصاره متانولی سرشاخه های گل دار گیاه

میلادعلی حسین زاده ، عبد الرسول حقیر ابراهیم آبادی ، حسین بتولی ، مهدی یعقوبی


مزایا و معایب شبکه‌های اجتماعی

فرهاد جابر زاده


وندالیسم تخریب‌گرایان مبلمان شهری

مهرناز حاجی محمدی