خدمات مرکز


تدوین چارچوب طراحی مجموعه توریستی تفریحی با رویکرد معماری بومی گیلان نمونه موردی روستای ماسوله

چکیده: ماسوله در استان گیلان از جذابیت‌های متعدد و متنوعی برخوردار است که در ماه‌هایی از سال گردشگران متعددی را به خود جذب می‌نماید. اما نبود امکانات اولیه مناسب حضور گردشگران را به ساعات خاصی محدود کرده است. با توجه به ظرفیت‌های بالا و استعداد ماسوله می‌توان آن را به قطب گردشگری و جهانگردی گیلان تبدیل کرد. در حال حاضر تنها منبع درآمد مردم ماسوله از صنعت گردشگری است. ازاین‌رو با تأکید بر هویت و معماری بومی می‌توان به تقویت اقتصاد منطقه و ایجاد فرهنگ پایدار کمک نمود. پژوهش حاضر به دنبال تبیین عوامل مؤثر در معماری بومی و یافتن راهکارهایی جهت حفظ معنا و تعلق‌خاطر در فضا و تقویت صنعت گردشگری است. برونداد این مرحله، در قالب جمع بست پژوهش شامل چارچوبی دربردارنده راهبردهای مبتنی بر سه مؤلفه فرهنگ و معماری بومی، طبیعت‌گرایی و زیبایی‌شناختی است که بدین ترتیب شاید بتوان الگویی برای گفتمان زنده و رابطه بلا واسطه بین معماری و هویت ایرانی و تکنولوژی پدید آورد.

مقالات دیگر
فرمولاسیون روغن فراسودمنـد با استفاده از روغن کنجد و روغن سیاه‌دانه

محمدسلامی نیا ، امیرحسین الهامی راد


بازاريابي رابطه‌مند و بررسي جايگاه ، سی ار ام ، در رابطه با آن

فخرالسادات طباطبائی


بررسی همگرایی سه اصل به‌کارگیری سيستم انجام تجميعی پروژه و مدل‌سازی اطلاعات ساختمان و ساپ در صنعت ساخت

مجید قربانی انارکولی